Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY1004/1 Examen Philosopicum - for psykologi

Examen Philosopicum - for psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY1004/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
10 undervisningsuker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum for psykologi (ex.phil.psyk.) er, sammen med Examen facultatum for psykologi, allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

Examen philosophicum gir en innføring i filosofiens og psykologiens historie, og grunnleggende tema i moderne politisk filosofi og etikk.


Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om:

  • menneskesynets historie, inkludert av mennesket som et resultat av evolusjon
  • noen sentrale ideer i utviklingen av vår forståelse av kunnskap, sinn, handling,
  • etikk og samfunnstenkning fra antikken til det 20. århundre.

 


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med emnet består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert, men kan omfatte en begrenset bruk av originalmateriale.


Emne er obligatorisk for

Års/Ba psykologi


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer 3 korte skriftlige oppgaver (inntil 1500 ord) for godkjenning. Oppgavene kan leveres individuelt eller av små grupper (normalt inntil 4 personer) der alle registreres som forfattere.

3 godkjente innleveringsoppgaver er et krav for å få gå opp til eksamen; inntil én innleveringsoppgave kan revideres individuelt etter underkjenning og leveres inn på nytt én gang for godkjenning. Studentene oppfordres til å arbeide i små grupper.

Arbeidskravene skal gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen. Tekstmateriale som grunnlag for eksamensoppgaver kan gjøres tilgjengelig for studentene før eksamen. 

Overlapp

Emnet PSY1004/1 Examen philosophicum for psykologi overlapper med emnet 2EXPH/1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L