Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > SOA2003/1 Emne 7. Bacheloroppgave

Emne 7. Bacheloroppgave

Back Tilbake
Kode
SOA2003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Studieleder Liv Randi Roland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt, faglig relevant tema. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosess knyttet til både teori og praksis. De skal i oppgave vise at de har evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende viten fra utdanningens kunnskapsområder


Læringsutbytte

Gjennom arbeidet skal studentene få erfaring i selvstendig tenkning og problemløsning på et faglig og metodisk grunnlag. De skal utvikle forståelse for betydningen av teori- og metodeutvikling og få et analytisk forhold til teori, praksis og yrkesrolle. Gjennom oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et faglig emne, samt at de har evne til kritisk refleksjon.


Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaven er et individuelt studentarbeid. Ved oppstarten vil det bli gitt forelesninger om hvordan en fordypningsoppgave skal skrives. Underveis vil det bli gitt tilbud om individuell veiledning innenfor nærmere angitte rammer


Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeidArbeidskrav
  1. Studentene plikter innen en gitt frist å ha sendt inn problemstilling til bacheloroppgaven.
  2. Liste over selvvalgt pensum til oppgaven, ca. 500 s. skal være innsendt til veileder innen en nærmere angitt dato.

 Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Endelig dato vil framgå av undervisningsplanen.


Eksamensform

Individuelt skriftlig fordypningsoppgave. Fordypningsoppgaven evalueres av intern og ekstern sensor. Arbeidet skal forsvares muntlig.

Det gjøres oppmerksom på at hvis en student ikke består den skriftlige eller muntlige delen av bacheloroppgaven, må hele eksamen tas på nytt.

Frist for innlevering av bacheloroppgave og liste over selvvalgt pensum fremgår av undervisningsplanen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L