Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 1PAR08/2 Emne 3a: Menneskets anatomi og fysiologi

Emne 3a: Menneskets anatomi og fysiologi

Back Tilbake
Kode
1PAR08/2
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Tonette Røstelien
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag, hvor anatomi omhandler kroppens oppbygning og fysiologi beskriver hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er derfor en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Emnet har følgende faglige innhold:

 1. Grunnleggende kjemi, fysikk og cellebiologi
 2. Organsystemer med fokus på kommunikasjon og transport
  1. Nervesystemet
  2. Det endokrine systemet
  3. Immunsystemet
  4. Sirkulasjonssystemet
  5. Respirasjonssystemet
  6. Sansene
 3. Andre organsystemer
  1. Nyre/urinveier
  2. Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
  3. Temperaturregulering
  4. Forplantningen og seksualfysiologien
  5. Muskel/skjelettsystemet

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
- kunne beskrive menneskets anatomiske oppbygning'

- kunne forklare ulike organer og organsystemenes normale funksjon og samspill

- kunne gjøre rede for sentrale fysiologiske prosesser innenfor sirkulasjon, respirasjon og nervesystemet
- kunne forklare elementære biokjemiske prosesser på celleplan, og se dem i sammenheng med fysiologiske prosesser på organnivå


Undervisnings- og læringsmetode

Studiet gjennomføres med 3 samlingsdager, arbeid med individuell skriftlig oppgave og flervalgstest. Studenten bringer med seg erfaringer fra egen arbeidsplass inn i studiet og bidrar med dette i diskusjoner på nettet, til felles kompetanseoppbygging for alle deltakere i emnet.
Arbeidskrav

To arbeidskrav:

 1. En individuell flervalgstest før første samling på HiL
 2. En individuell skriftlig oppgave på maks 2000 ord med en oppgitt problemstilling.

Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 


Eksamensform

Individuell skoleeksamen over 3 timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L