Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Emne 1: Rådgivning - grunnlag. Rådgiverrollen i et endringsperspektiv

Emne 1: Rådgivning - grunnlag. Rådgiverrollen i et endringsperspektiv

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sept-des, to samlinger a 2 dager
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Åshild Frida Krüger
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en introduksjon til rådgiverrollens rammer og funksjon i skolen som lærende organisasjon


Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap

- kunne gjøre rede for unges oppvekst, levekår og sosialisering

- kunne gjøre rede for organisasjonsteori med vekt på skolen som en lærende organisasjon

- ha grunnleggende kunnskap om sentrale veiledningsteorier

- kunnskap om lovverk som er styrende for rådgivningen

- kjennskap til nasjonale og internasjonale føringer for skolens rådgivning

Ferdigheter

- kunne reflektere over egen veiledningspraksis

- kunne anvende en utvalgt veiledningsmodell for rådgiverpraksis

Generell kompetanse

- forståelse for rådgiverens funksjon som koordinator og veileder


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, øvelser, plenumsdrøftinger, nettsamarbeid.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i veiledning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studenten skal planlegge og gjennomføre en veiledning med en eller flere elever, og reflektere over prosessen med særlig fokus på rådgiverrollen. Omfang: 8 – 10 sider.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over to dager.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L