Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Emne 2: Rådgivning - fagtemaer

Emne 2: Rådgivning - fagtemaer

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Jan-mai, en samling på 4 dager og andre samling på tre dager
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Guro Wattum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi innføring i sosialpedagogiske og/eller yrkes- og utdanningsvalgstema. Studenten skal velge tema som skal danne grunnlag for eksamen.

 • Tema 1: Ungdom og psykisk helse i et sosialpedagogisk perspektiv
 • Tema 2: Utdanning og arbeid

Læringsutbytte

Tema1: Ungdom og psykisk helse i et sosialpedagogisk perspektiv

Kunnskap

 • beskrive ulike psykiske og sosiale problemer ungdom sliter med
 • kunne identifisere og forstå normalitet og risikofaktorer i ungdoms utvikling
 • vise flerkulturell forståelse med særlig vekt på ungdom og skole
 • gjøre rede for sosialpedagogisk grunnlagstenking

Generell kompetanse

 • kunne sette temaet Ungdom og psykisk helse inn i egen rådgivningsvirksomhet

Tema 2: Utdanning og arbeid

Kunnskap

 • kunne beskrive ulike metodiske verktøy for utdannings- og yrkesvalg
 • kunne forklare teorier om ungdoms identitetsdannelse tilknyttet utdanning og arbeid
 • kunne definere hvordan utdannings- og yrkesrådgivning kan utvikles på egen skole
 • kunne gjøre rede for til sentrale teorier knyttet til valg og valgprosesser innen utdanning og
  yrkesrådgivning

Generell kompetanse

 • kunne sette temaet Utdanning og arbeid inn i sammenheng med egen rådgivningsvirksomhet

Undervisnings- og læringsmetode

Kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop, bruk av IKT.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Med utgangspunkt i valgt(e) tema skal studenten forberede et debattinnlegg på 2-3 s, til bruk for deltagelse i et diskusjonsforum på samling 2.


Eksamensform

Hjemmeeksamen.

Med utgangspunkt i de to valgte temaene skal studenten levere et skriftlig arbeid med et omfang på 8 – 10 sider der teori drøftes i sammenheng med eget arbeid som Rådgiver i skolen.

I eksamensoppgaven skal studenten videreutvikle temaet fra arbeidskravet ved å sette det i sammenheng med skolen som lærende organisasjon.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L