Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse

Film- og fjernsynsanalyse

Back Tilbake
Kode
FFV1003/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, andre halvdel av semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne-Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i hvordan man analyserer filmer og fjernsynsprogram og omfatter estetiske, sjangerorienterte og ideologiske perspektiver.


Læringsutbytte

Studentene skal :

  • tilegne seg kunnskap om hvordan man analyserer filmer og fjernsynsprogram
  • bli kjent med sentrale innfallsvinkler til film- og fjernsynsanalysen
  • sette seg inn i teoriene som de ulike analysetradisjonene bygger på

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og oppgaver


Emne er obligatorisk for

Årsstudium og Bachelor i film og fjernsynsvitenskap.


Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse

Arbeidskrav

En gruppeoppgave og en individuell oppgave


Eksamensform

En ukes individuell hjemmeeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L