Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > FFV1004/1 Filmhistorie

Filmhistorie

Back Tilbake
Kode
FFV1004/1
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, emnet går første halvdel av høstsemesteret.
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne-Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utgjør en fordypning i filmens historiske utvikling med hovedvekt på den vestlige verden. Med utgangspunkt i analyser av sentrale filmer, fokuseres det på hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende institusjonelle, samfunnshistoriske og kulturhistoriske rammebetingelser.


Læringsutbytte

Studentene skal:

  • tilegne seg kunnskaper om filmhistoriens sentrale verk og filmskapere og
  • tilegne seg innsikt i sammenhengene mellom filmens uttrykksformer og dens institusjonelle, samfunnshistoriske og kulturhistoriske rammebetingelser.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen består av forelesninger, oppgaver/arbeidskrav samt visning av filmer.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i film og fjernsyn og Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap.


Emne er valgbart for
Andre interesserte/studenter.
Arbeidskrav

2 gruppeoppgaver + 1 individuell oppgave


Eksamensform

6-timers dagseksamen

Overlapp

Emnet FFV1004/1 Filmhistorie overlapper med emnet 3FIFJHIS/1 Film-og fjernsynshistorie med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L