Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > FFV1002/1 Dokumentar

Dokumentar

Back Tilbake
Kode
FFV1002/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, siste halvdel av semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr en fordypning innen en av filmens og fjernsynets sentrale sjangere. Studentene introduseres for dokumentarens særlige sjangerstatus, metodikk og historie. Studentene lærer å foreta selvstendige analyser og vurderinger av film- og tv-dokumentarer av så vel informativ og samfunnsengasjert som kunstnerisk og underholdende art. Dokumentarens rolle som historisk kilde, som journalistisk verktøy og som medium for erkjennelse blir belyst gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler.


Læringsutbytte

Studentene skal lære:

  • å forstå film- og tv-dokumentarer i et estetisk, historisk og samfunnsmessig perspektiv
  • å analysere dokumentarer kritisk med henblikk på deres styrke og begrensning som kreativ virkelighetsformidling

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og filmvisninger


Emne er obligatorisk for

Åtsstudium og Bachelor i film og fjernsynsvitenskap


Emne er valgbart for
Bachelor i Kulturprosjektledelse, andre med interesse for emnet

Arbeidskrav

Gruppeoppgave


Eksamensform

6 timers dagseksamen med filmvisning og pensumspørsmål

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L