Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > KPL2003/1 Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)

Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)

Back Tilbake
Kode
KPL2003/1
Studiepoeng
25
Semester
Vår og høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Johan Fredrik Urnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Vedlegg
application/msword Praksisreglement KPL.doc 52,50 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelorprosjekt er avslutningsemnet for bachelorstudiet i kulturprosjektledelse. Studenten leder eller har andre ansvarsfulle funksjoner i et prosjekt eller en organisasjon, fortrinnsvis innenfor valgt spesialiseringsområde. Det er utarbeidet eget praksisreglement for bachelorpraksis.

Etter gjennomført praksis (minst 8 uker) skriver studenten sin bacheloroppgave. Denne kan ha direkte utgangspunkt i praksis eller ta opp temaer relatert til denne.


Læringsutbytte

Ved avsluttet emne skal studenten mestre ulike sider ved det å gjennomføre og dokumentere praktiske prosjekter, og kunne reflektere over det på grunnlag av de andre emnene som studiet omfatter.

 


Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk prosjektarbeid og personlig veiledning.


Forkunnskapskrav

Dette emnet kan ikke tas før de andre emnene i bachelorutdanningen er godkjent (bortsett fra samfunnsvitenskapelig metode. og maks. et 15 studiepoengs valgemne).

Arbeidskravet på emnet Festivaler som består i å utferdige en markedsføringsplan for en kulturinstitusjon i regionen må også være godkjent for tilgang til emnet Bacheloroppgave i kulturprosjektledelse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelseArbeidskrav
  • Studenten skal før praksis starter levere en søknad angående deres prosjekt som er grunnlag for godkjenning
  • Studenten skal i løpet av de første to ukene av praksisperioden levere en milepælplan/framdriftsplan for praksisarbeidet
  • Studenten skal levere en redegjørelse for hvilke oppgaver de har utført, undertegnet av ’oppdragsgiveren’ (f.eks i form av en attest).
  • Studenten skal sammen med bacheloroppgaven levere et refleksjonsnotat og evt dokumentasjon

Eksamensform

Eksamen består av to elementer:

  • Bacheloroppgaven som dokumenterer ulike sider av prosjektet.
  • Muntlig (justerer karakteren). Muntlig tar utgangspunkt i bacheloroppgaven, prosjektdokumentasjonen og tilbakemeldinger fra praksisstedet.

Emnet vurderes av faglærer og ekstern sensor. Det er anledning til å avlegge eksamen tre ganger i året - i mai/juni, august/september og desember/januar.

Oppgaven kan skrives i fellesskap av to (eller flere) studenter. Refleksjonsnotatene som skal leveres sammen med oppgaven skal imidlertid skrives individuelt, og det forventes at disse gjør rede for hvordan arbeidet har vært fordelt og hvordan samarbeidet har forløpt. Det blir gitt en felles karakter på oppgaven, som justeres ved muntlig for hver enkelt av kandidatene.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L