Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > KPL1009/1 Samfunnsvitenskaplig metode

Samfunnsvitenskaplig metode

Back Tilbake
Kode
KPL1009/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
1 halvdel av semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emnet skal studentene kunne

  • forstå og gjøre rede for ulike metodiske tilnærminger i samfunnsvitenskapene og deres anvendelsesområder
  • lage enkle forskningsdesign og begrunne sine metodiske valg
  • planlegge, gjennomføre og rapportere enkle samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer med innslag av praktiske øvelser.


Forkunnskapskrav

1. år Bachelor Kulturprosjektledelse


Emne er valgbart for
Bachelor Kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Obligatorisk innleveringsoppgave


Eksamensform

4 timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet KPL1009/1 Samfunnsvitenskapelig metode overlapper med emnet 3EXFAC2/1 Examen facultatum - samfunnsvitenskaplig metode med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L