Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > KPL2005/1 Kultursosiologi

Kultursosiologi

Back Tilbake
Kode
KPL2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Andre halvdel av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kultursosiologien undersøker kulturelle fenomener i en bred samfunnsmessig sammenheng. Hovedvekten i dette emnet ligger på problemstillinger og analyser knyttet til kulturlivet og -sektoren. Emnet gir en innføring i sentrale temaer, begreper og perspektiver i kultursosiologien, og tar sikte på å utvikle ferdigheter i å analysere og formidle spørsmål om dette samfunnsområdet i lys av faget.

Emnet skal utvikle ferdigheter i å analysere hendelser og debatter på dette samfunnsområdet ut fra et kultursosiologisk perspektiv.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene

  • forstå og kunne gjøre rede for sentrale kultursosiologiske forskningstradisjoner og beherske begreper fra disse.
  • kunne problematisere sammenhenger i kulturen som normalt tas for gitt, anvende feltets begreper på ulike beskrivelser og problemstillinger.
  • formidle (skriftlig og muntlig) om temaer og problemstillinger knyttet til kulturlivet og kultursektoren.
  • vise kildekritiske og etiske holdninger i tilknytning til kultursosiologisk undersøkelses- og formidlingsarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops


Forkunnskapskrav

Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap eller 1. studieår bachelor i kulturprosjektledelse.

Emne er obligatorisk for

Ba kulturprosjektledelseArbeidskrav

1) Skriftlig innleveringsoppgave der en konflikt i kulturlivet beskrives og analyseres, for eksempel med utgangspunkt i tekster fra nyhetsmedia

 

2) Skriftlig innleveringsoppgave der studenten, på bakgrunn av egne observasjoner, intervjuer og/eller annet materiale, beskriver og søker å forstå en gruppes verdier eller holdninger relatert til et kulturfaglig spørsmål.


Eksamensform

Hjemmeeksamen (en uke)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L