Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 3MODKUNS/1 Moderne kunsthistorie

Moderne kunsthistorie

Back Tilbake
Kode
3MODKUNS/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Parallell gjennomføring
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ivar Stranger
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet Moderne kunsthistorie henvender seg til alle som ønsker en grunnleggende orientering i modernismens og samtidens kunsthistorie. Kurset har som sitt primære mål å sette modernismens og samtidens kunst inn i en vid historisk og sosial sammenheng.

Emnet tar for seg temaer i norsk og internasjonal kunsthistorie fra siste halvpart av det 19. og hele det 20. århundre. Undervisningen tar primært opp emner innen biledkunst, men trekker også inn emner fra andre visuelle uttrykk som arkitektur, design, foto m.m. Studentene skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om modernismens og samtidens kunstuttrykk.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg og redegjøre for hovedtrekk ved modernismens og samtidens billedkunst. Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i å kunne fremstillle ulike kunsthistoriske emner og problemstillinger fra pensum.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen baserer seg på forelesninger, ekskursjoner og veiledning. Deler av undervisningen er viet praktiske oppgaver i tolkning av enkelte kunstverk i Lillehammer Kunstmuseum. I kurset våren 2010 legges det også opp til en undervisningsbasert ekskursjon.
Arbeidskrav

Skriftlig oppgave på 2-3 A4 sider. Må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.


Eksamensform

6 timers individuell skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L