Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > DOK2002/1 "Reisen"

"Reisen"

Back Tilbake
Kode
DOK2002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Uke 43 - 51
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Finn Gjerdrum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet presenterer de begreper og kunnskaper som skal til for å utføre et filmatisk ”reise”. Denne reisen kan være fysisk eller mental. Emnet åpner for å lage en essayistisk dokumentarfilm. Filmen skal gi rom for de ulike fagfunksjonene til å utvikle studentenes egne personlige uttrykk. Bevisstgjøring rundt bruk av stillsfoto og effekter i dokumentarfilmen.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene vise en grunnleggende forståelse for:

 • Bruk av voice-over som dramaturgisk redskap.
 • Tydeliggjøring av regissørens personlige uttrykk.
 • Bevisstgjøring av visuelle og auditive grep i relasjon til denne genren.
 • Formulering av undertekst i en kort setning.

Studentene skal utvikle et bevisst forhold til sin egen fortellerstil.


Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeide
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Skriftlig innlevering av manus til ”Reisen” for regi.
 • Skriftlig innlevering av produksjonsrapport for alle.
 • Skriftlig innlevering av refleksjonsrapport for alle.

Eksamensform

Produksjonen ”Reisen” er eksamen. Den vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.

Vurderes med bestått/ikke bestått.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L