Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > FIF3012/2 Visuelle medier i endring

Visuelle medier i endring

Back Tilbake
Kode
FIF3012/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Eva Bakøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet behandler problemstillinger i forbindelse med utviklingen av film- og fjernsynsmediene i globaliseringens tidsalder. Med utgangspunkt i globaliseringsteorier og utviklingen av ny teknologi som satellittfjernsyn og digitale medier, fokuserer emnet på

- hvilken rolle mediene spiller i globaliseringsprosessen

- hvordan film- og fjernsynsbransjen opererer for å utvide sine markeder utover egne landegrenser

- hvordan globaliseringsprosesser preger film- og tv-estetikken både når det gjelder utviklingen av nye tekstkategorier, tematikk og formspråk

Emnet undersøker også den vitenskaplige artikkelen som sjanger på bakgrunn av en kritisk gjennomgang av tidsskriftartikler som diskuterer film og fjernsyn som ledd i en stadig mer globalisert mediekultur.


Læringsutbytte

Gjennom kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper som

- øker innsikten i den rolle de visuelle medier spiller i globaliseringsprosessene

- fremmer kritisk refleksjon angående de mest sentrale teoretiske perspektivene som finnes på feltet medier og globalisering

- utvikler studentenes ferdigheter i forstå og uttrykke seg innenfor rammen av sjangeren vitenskaplig artikkel.


Undervisnings- og læringsmetode

Visninger av filmer og fjernsynsprogrammer, forelesninger, seminarer


Forkunnskapskrav

BA Film- og fjernsynsvitenskap eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

Seminaroppgaver


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen + muntlig eksamen

Overlapp

FIF3012/2 Visuelle medier i endring overlapper med emnet FIF3012/1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L