Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi

Arbeidslivets sosiologi

Back Tilbake
Kode
OLA1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kari Batt Rawden
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i og grunnlag for å forstå arbeidslivet som en av samfunnets bærende institusjoner. Tilnærmingen i dette studiet kombinerer et helhetlig, individualiserende og historiserende perspektiv. Det gir en innsikt i arbeidslivet på alle nivåer. Det gir en forståelse for arbeidsmarkedets mekanismer og arbeidslivets institusjoner og virkemidler. Det gir forståelse for organiseringsprinsipper og organisasjonsatferd. Det gis oversikt over sentrale arbeidssosiologiske teorier og innføring i sentrale arbeidssosiologiske studier.

Sentrale temaer vil være:

  • utvikling av synet på arbeid og arbeidslivsorganisering historisk
  • hvordan arbeidsmarkedet fungerer
  • hva som er de sentrale institusjonene og virkemidlene i arbeidslivet
  • kollektiv og individuell atferd i arbeidsorganisasjoner
  • arbeid - familieproblematikken
  • den nordiske modellen og et bærekraftig arbeidsliv

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale arbeidssosiologiske teorier og få innsikt i sentrale arbeidssosiologiske studier. De skal tilegne seg generelle kunnskaper om arbeidslivet og forståelse for grunnleggende prinsipper om hvordan arbeidsmarkedet og arbeidslivet fungerer.


Undervisnings- og læringsmetode

Det vil benyttes tradisjonelle forelesninger kombinert med seminarer.


Emne er obligatorisk for

Års- og bachelorstudiet i sosiologi, Bachelor i organisasjon og ledelse


Emne er valgbart for
Enkelte bachelorstudier ved HiL
Arbeidskrav

Det er 2 arbeidskrav i løpet av emnet. Det gis veiledning (gruppe og plenum) og tilbakemelding.


Eksamensform

6 timers individuell skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L