Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > OLA2002/1 Personal- og kompetanseledelse

Personal- og kompetanseledelse

Back Tilbake
Kode
OLA2002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter sentrale tema i arbeidet med å planlegge, skaffe, utvikle, belønne og anvende menneskelige ressurser for å nå organisasjonens mål. Sentralt står strategisk personalledelse og betydningen av personalpolitikk, rekrutteringsarbeid og utvikling av kompetanse i virksomhetene. Det er også fokus på samspillet mellom personalarbeid og samfunnsforhold ellers. Det blir lagt vekt på et anvendt, praktisk perspektiv, på teori som grunnlag for praksis og for refleksjon over praksis. Det omfatter også etiske utfordringer i personalarbeid.


Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om sentrale teorier, metoder og ulike arbeidsområder, og om fagets historiske utvikling og funksjon i arbeids- og samfunnslivet. Studentene skal kunne anvende teorier og begreper til å analysere, forstå og bidra til praktisk håndtering av aktuelle utfordringer i personalarbeidet. Det innebærer også kritisk refleksjon om egen rolle, mulighet og begrensning i aktuelle yrkesroller. Kjennskap til fagetiske problemstillinger innenfor personalarbeidet vil inngå.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Første år Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Organisasjon og ledelse (BOL)


Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse og BØA profil har fortrinnsrett.
Arbeidskrav

Dette blir nærmere spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.


Eksamensform

Skoleeksamen, 6 timer + hjemmeeksamen i gruppe (innleveringsoppgave).

Skoleeksamen er individuell og teller 60% av karakteren. Innleveringsoppgaven skrives av sammen av to studenter og teller 40% av karakteren. Begge eksamensdelene må være bestått for å få karakter på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L