Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Back Tilbake
Kode
ØKA1016/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
BØA
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske prinsipper, modeller og problemstillinger knyttet til bedriftens kortsiktige beslutninger og tilpassing i markedet. Viktige tema er;

  • Kostnadsteori
  • Markedsteori: ulike markedsformer
  • Bidragsmodellen
  • Kalkulasjon
  • Økonomiske beslutninger - lønnsomhet og risiko
  • Lønnsomhetsanalyser og vurderinger

Læringsutbytte

Emnet skal gi den første innsikt i bedriftsøkonomisk teori og anvendelse.

Det legges vekt på forståelse av bedriftsøkonomiske begreper, sentrale problemstillinger og modeller i bedriftsøkonomi. Emnet gir et grunnlag for videre studier i bedriftsøkonomi - både mot anvendelse og fordyping.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger
Overlapp

Emnet ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse overlapper med emnet ØKA1008/1 Bedriftsøkonomisk analyse med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L