Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1019/1 Investering og finansiering

Investering og finansiering

Back Tilbake
Kode
ØKA1019/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Eirik Holm / Gudbrand Lien
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i investerings og finansieringsteori og tar opp spørsmål som gjelder bruk av kapital og fremskaffelse av kapital i bedriften.

Sentrale tema;

  • Likviditetsbudsjettering
  • Teori og metoder for investeringsbeslutninger
  • Risiko - analyse og vurdering
  • Om finansiering av foretaket

Læringsutbytte

 Emnet skal gi grunnleggende innføring i og forståelse av foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger.- altså de langsiktige og viktige kapasitetsbeslutningene.
 Emnet skal kunne danne grunnlag for viderestudier i finans, men også å gi bakgrunn til gjennomføring og forståelse av investeringsanalyser og låne-/ finansielle vurderinger
 


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper – tilsvarende emnene

 Grunnleggendse bedriftsøkonomisk analyse
 Finansregnskap 1
 

Finansregnskap 2

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

BØA Standard hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Emnet er en revisjon av tidligere 2HØ20 Budsjettering investering og finansiering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L