Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1021/1 Foretaksstrategi

Foretaksstrategi

Back Tilbake
Kode
ØKA1021/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter.

Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Sentrale tematiske tilnærminger er: Markedstilpassing/ markedsføring, forskjellige ressursperspektiv, SVIMA modellen, konkurransefortrinn og konsernstrategi.


Læringsutbytte

Forståelse for og mulighet for å drøfte og anvende:

 • Strategibegrepet i et historisk perspektiv.
 • Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen.
 • Strategisk markedsføring
 • Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål
 • Strategiske forretningsområder
 • Strategianalyser (eksterne faktorer – omgivelser, interne faktorer – ressurser) og strategiske muligheter
 • Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser
 • Strategievalueringer og strategivalg
 • Konsernstrategier

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i klasse og veiledning av presentasjoner.


Forkunnskapskrav

Anbefalte kunnskaper tilsvarende:

 • Markedsføring, 7,5 sp
 • Organisasjonsfag, 7,5 sp
Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Foretaksstrategi 10 studiepoeng

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L