Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1020/2 Mikroøkonomi 1

Mikroøkonomi 1

Back Tilbake
Kode
ØKA1020/2
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørjan Mydland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg grunnleggende mikroøkonomisk teori som konsument- og produsentteori, samt ulike konkurranseformer, med hovedvekt på frikonkurranse og monopol. Vi ser også på hvordan ulike former for politikk kan virke på enkeltaktøres tilpasning og prisdannelse i et frikonkurransemarked.


Læringsutbytte

Studentene skal få innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasninger og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Studentene skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger basert på priser og inntekt, samt analyseapparatet for produsentenes driftsbeslutninger under ulike målsettinger (profittmaksimering, kostnadsminimering) og markedsformer, som for eksempel fullkommen konkurranse og monopol. De skal også ha kjennskap til andre konkurranseformer, som monopolistisk konkurranse og oligopol. Studentene skal forstå hvordan ulike former for offentlig regulering, som for eksempel bruk av skatter og subsidier, virker på enkeltaktøres tilpasning og prisdannelse i frikonkurransemarkedet.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Veiledning


Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk (MEM1). Det er å anse som en fordel å også ha gjennomført Markedsføring og Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse..

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Erstatter tidligere Mikroøkonomi, 10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L