Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1022/2 Makroøkonomi

Makroøkonomi

Back Tilbake
Kode
ØKA1022/2
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i makroøkonomiske emner som; Arbeidsledighet, inflasjon, økonomisk vekst, konkurranseevne og økonomisk politikk. Samfunnsøkonomiske makromodeller, dvs. teorigrunnlaget i faget, står sentralt.


Læringsutbytte

Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske situasjon og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng. Hensikten er å gjøre studenten bedre i stand til å både følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling og ikke minst kunne vurdere hvordan dens betydning for den enkeltbedrifter i ulike næringer.


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger og veiledning.


Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk (MEM1)

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger
Overlapp

Emnet ØKA1022/2 Makroøkonomi overlappper med emnet ØKA1022/1 Makroøkonomi og økonomisk politikk med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L