Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
ØKA1023/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse.


Undervisnings- og læringsmetode

- Forelesninger

- Demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)

- Kollektive øvinger i datalabb, ved behov (kvantitativ dataanalyse)

- Parvis veiledning (av arbeidskrav, se nedenfor)


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene parvis bestå obligatoriske arbeidskrav rettet mot både kvalitative og kvantitative dataanalyser


Eksamensform

3-timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger
Overlapp

Emnet ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.) overlapper med emnet OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode for BOL (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L