Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA2002/1 Økonomistyring

Økonomistyring

Back Tilbake
Kode
ØKA2002/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Inntekts- og kostnadskontroll
  • Driftsregnskap; normalkost og standardkost
  • Beslutningsrelevante kostnader
  • Aktivitetsbaserte kostnadsanalyser
  • Budsjettering

Læringsutbytte

Gi studentene grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata og -systemer i løpende oppfølging av en virksomhet så vel som i spesielle beslutnings­situasjoner.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger


Forkunnskapskrav

Finansregnskap 1

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

eller tilsvarende kurs ved andre studieretninger / fra andre studiesteder

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåtefastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Noe overlapping med Bedriftsøkonomisk analyse og Budsjettering, Investering og Finansiering i forrige studieplan.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L