Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon

Økonomi og organisasjon

Back Tilbake
Kode
ØKA2004/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil særlig sette fokus på eierstyring, ledelseskontroll og desentralisert styring i store organisasjoner. Sentrale temaer er

  • Eierstyring, strategisk kontroll, ledelseskontroll
  • Utforming av ledelseskontrollsystemer
  • Økonomisk resultatkontroll; desentralisering, budsjettstyring, resultatmåling og insentiver
  • Prestasjonsmåling

Læringsutbytte

Gi studentene innsikt i nyere bidrag fra økonomisk styringsteori og økonomisk organisasjonsteori. Sette studentene i stand til å vurdere ulike elementer i et økonomisk virksomhetsstyrings­system.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger


Forkunnskapskrav

Forkunnskaper tilsvarende / gjennomført

Organisasjonsfag, 7,5 sp

Foretaksstrategi, 7,5 sp

Økonomistyring, 7,5 sp

Mikroøkonomi, 7,5 sp

eller tilsvarende kurs ved andre studieretninger / fra andre studiesteder

Emne er obligatorisk for

BØA, profilen øk adm fag


Emne er valgbart for
Bachelor Økonomi og Administrasjon
Bachelor Reiseliv
Bachelor Organisasjon og Ledelse

Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Strategisk økonomistyring som del av 15 sp kurset Økonomisk styring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L