Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA2005/1 Innføring i økonometri

Innføring i økonometri

Back Tilbake
Kode
ØKA2005/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Læringsutbytte

Formålet med emnet er tosidig: For det første er den en videreføring i forhold til bolken Samfunnsvitenskapelig metode tidligere i studiet. For det andre er den en introduksjon til de statistiske analyseteknikkene som faller inn under begrepet økonometri, dvs. ulike varianter av regresjonsanalyse.

Kurset er sterkt fokusert mot anvendelse, i betydningen at studentene skal få en praktisk fortrolighet via øvinger på PC med de ulike variantene av regresjonsanalyser på foreliggende datamaterialer. Rimelighet ved tolkninger av resultater og klarhet i presentasjonen av disse vil stå sentralt i denne sammenhengen.


Undervisnings- og læringsmetode

- Forelesninger

- Demonstrasjon av statistiske analyseprogram

- Kollektive øvinger i datalabb, ved behov

- Parvis veiledning (av arbeidskrav, se nedenfor)


Forkunnskapskrav

Samfunnsvitenskapelig metode

Emne er obligatorisk for

BØA, Inngår i profilen Økonomisk-administrative fagArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene parvis bestå et obligatorisk arbeidskrav


Eksamensform

3 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Dette emnet overtar for emnet Markedsanalyse i Praksis, MiP (15 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L