Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA2010/1 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave

Back Tilbake
Kode
ØKA2010/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig, skriftlig arbeid innenfor godkjent emneområde knyttet til kandidatens profileringsvalg i siste studieår.


Læringsutbytte

Oppøve studentenes evne til selvstendighet i

 •  

  problemformulering

   

 •  

  presentasjon av relevant teori

   

 •  

  valg av analysemetoder

   

 •  

  rapportskriving og presentasjon av resultater

   


Undervisnings- og læringsmetode

Egenarbeid under veiledning

Eksamensform

Innlevering av rapport (bacheloroppgave) innen angitt frist. Karakteren baseres i sin helhet på det skriftlige arbeidet. Bacheloroppgaven gjennomføres enten som individuell oppgave eller i par. Ved innlevering fra to studenter sammen vil begge få samme karakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L