Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA2008/1 Finansiell økonomi

Finansiell økonomi

Back Tilbake
Kode
ØKA2008/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Læringsutbytte

Ambisjonen med emnet er at studentene skal få forståelse av hvordan børs / finansmarkeder fungerer og hvordan risikofylte investeringer prises i markedet.

Med dette som bakgrunn, gis studentene innsikt i hvordan en kan ta hensyn til risiko i lønnsomhetsanalyser og lønnsomhetsvurderinger av beslutninger.


Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger

Øvinger m/veiledning


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper - tilsvarende:

* Budsjettering, investering og finansieringArbeidskrav

Skriftlig(e) innlevering(er).


Eksamensform

4 timers eksamen


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Del av ”økonomistyring” 15 st.poeng. Dette emnet deles på Finansielle økonomi og økonomisk styring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L