Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > RLL1002/1 Internasjonal turisme

Internasjonal turisme

Back Tilbake
Kode
RLL1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg forståelsen og betydningen av kultur i internasjonal turisme ut ifra ulike perspektiver. Emnet gir innledningsvis grunnleggende kunnskaper om globalisering, kultur og turisme. Deretter går emnet igjennom ulike etablerte kulturelle teorier som vil være relevante for å studere hovedsaklig turistatferden. emnet legger videre vekt på forståelsen av kulturelle forskjeller som kan for eksempel studeres ved hjelp av ulike kulturelle verdiskalaer. Videre, tar emnet også for seg krysskulturell sammenligning og multikulturell kompetanse som vil være av betydning for å forstå internasjonal turisme.


Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene et solid kunnskapsgrunnlag om kulturens påvirkning på turisters atferd. Mer spesifikt vil studentene lære seg hvordan/hvorfor de skal ta i betraktning kulturens påvirkning i a) utviklingen av turismeprodukter og konsepter, b) planleggingen av turisme på en destinasjon, c) segmenteringen og markedsføringen av turismeprodukter/-destinasjoner, og d) service som tilbys turistene.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer


Emne er obligatorisk for

Ba i reiselivsledelse, Ba i markedsføring og ledelse av turismeopplevelserArbeidskrav

 I kurset inngår et arbeidskrav som utføres som et gruppearbeid.


Eksamensform

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L