Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > MLT2003/1 Bacheloroppgave med metodeseminar

Bacheloroppgave med metodeseminar

Back Tilbake
Kode
MLT2003/1
Studiepoeng
22,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

 

Studentene skal skrive en individuell eller en gruppevis (2-3) bacheloroppgave over et faglig relevant tema. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og eventuelt erfaring med praksis. De skal i oppgaven vise at de har evne til å vurdere yrkesrelaterte problemstillinger og anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Oppgavene kan både være rent akademiske eller mer praktiskorienterte. I dette emnet inngår det også en metodisk læring som bygger på tidligere metodekunnskaper.


Læringsutbytte

 

Gjennom arbeidet skal studentene få erfaring i selvstendig tenkning og problemløsning på et faglig og metodisk grunnlag. Gjennom oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et faglig emne eller en problemstilling, samt at de har evne til kritisk refleksjon.


Undervisnings- og læringsmetode

 

Det vil bli gitt forelesninger/seminarer om en metode og bacheloroppgaveskriving i begynnelsen av arbeidet. Underveis vil det også bli gitt tilbud om individuell veiledning innfor nærmere angitte rammer.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiselivsledelse og bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser.Arbeidskrav

 

Innlevering av en skriftlig ”research proposal” (prosjektskisse). Godkjent prosjektskisse er en forutsetning for tildeling av veileder og skriving av bacheloroppgaven.


Eksamensform

 

Skriftlig innlevering (individuelt/gruppevis). Oppgaven skal forsvares muntlig (individuelt).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L