Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > SPE2003/2 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Back Tilbake
Kode
SPE2003/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Åge Svarstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Vedlegg
application/msword Infobrev 2BAPED H2012.doc 53,50 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, og ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak.


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha:

  • Kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
  • Kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak
  • Kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
  • Kunnskap om dialog og samarbeid
  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne valg
  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse faglig
  • Innsikt i og evne til å drøfte relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
  • Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid, diskusjoner og veiledning.


Forkunnskapskrav

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk (årsstudium i pedagogikk), lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende, evt. godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Ba pedArbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav som må godkjennes før eksamen: Gruppeoppgave med tilhørende evalueringsseminar. Kurset inneholder også obligatorisk to ukers observasjonspraksis med rapport og tilhørende praksisseminar.

(I forbindelse med observasjonspraksis kan praksisstedet kreve politiattest)


Eksamensform

Emnet avsluttes med 1 ukes skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Det kreves 75% oppmøte på undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.

Overlapp

Emnet SPE2003/2 Spesialpedagogikk: Behov og arbeidsmåter overlapper med emnet SPE2005/1 Deltakelse og marginalisering del 2 med 100% og med emnet SPE2004/1 Deltakelse og marginalisering del 2 og bacheloroppgave (25 sp.) med 60%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L