Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > SPE3003/2 Ideologi, reform og juridiske perspektiver

Ideologi, reform og juridiske perspektiver

Back Tilbake
Kode
SPE3003/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Egil Støfring
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Å undersøke spesialpedagogens rolle og funksjon i samfunnet
  • Å undersøke (velferds- og) utdanningspolitiske reformer og deres gjennomføring
  • Å undersøke juridiske og administrative rammer for spesialpedagogisk virksomhet
  • Å undersøke grunnlaget for inkluderings- og ekskluderingsprosesser

I dette emnet skal studentene undersøke nærmere dagens ideologi og rammebetingelser, og få en bred oversikt over hvilke konsekvenser dette kan ha for spesialpedagogisk virksomhet.En vil videre behandle grunnleggende spørsmål rundt sosial rettferdighet og medborgerskap i et deltakende demokrati, likeverds-, likeretts- og livskvalitetsspørsmål, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier om bærekraftig utvikling. Det gis en bred, grunnleggende innsikt i forhold som kan fremme eller hemme utvikling og læring, hvilke barrierer en kan støte på og hvilke tiltak kan være aktuelle for åstøtte utviklingen. I denne sammenheng belyses forhold rundt likeverd og rettssikkerhet.


Læringsutbytte

Å tilegne seg innsikt i ideologi og rammebetingelser og roller i spesialpedagogisk virksomhet iet bærekraftig samfunn


Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier.

Undervisningen er samlingsbasert og foregår torsdager, kl 17.15-21 og fredager, kl. 09.15-15.00.

  • 1.-2. sept.
  • 15.-16 sept.
  • 29.-30. sept
  • 6.-7. okt.
  • 3.-4. nov

 

Eksamensinnlevering: 25. nov. kl 14.00


Forkunnskapskrav

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning helse- eller sosialfaglig utdanning.

Emne er obligatorisk for

Master i spesialpedagogikk og master i pedagogikkArbeidskrav

Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnet (inntil 15 sider). Det gis veiledning.Muntlig framlegging og drøfting av emneoppgaven, sammen med lærere og medstudenter.

Overlapp

Emnet SPE3003/2 Ideologi, reform og juridiske perspektiver overlapper med emnet SPE3003/1 Deltakelse og marginalisering III med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L