Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > DESP1/1 Deltakelse og marginalisering 1

Deltakelse og marginalisering 1

Back Tilbake
Kode
DESP1/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Lise Mette Lie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid, vil studentene få en innføring hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.


Læringsutbytte

Studentene får grunnleggende innsikt i:

  • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjoner
  • Utvikling og læring
  • Prosesser for inkludering og marginalisering
  • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
  • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.


Forkunnskapskrav

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk (Årsstudium i pedagogikk), lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende. Evt. godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Emnet er obligatorisk for videreutdanningstilbudet i spesialpedagogikk.


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre studier
Arbeidskrav

Det kreves godkjent temabesvarelse (gruppearbeid) og
tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få fortsette med neste del: Deltagelse og marginalisering II.


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamenErstatter
DESP2001 (30 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L