Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > IDR1010/1 Idrettsbiologi

Idrettsbiologi

Back Tilbake
Kode
IDR1010/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
aug - des
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Håvard Nygaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon relatert til bevegelse og idrett samt fysisk aktivitet og helse.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap om idrettsbiologi. Kurset skal videre danne et grunnlag for emnet ”trenings- og bevegelseslære”, samt eventuelt kommende emner i en bachelorgrad.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger. Oppgaver. Gruppearbeid. Det legges opp til fleksibel undervisning med bruk av nettbasert læringsmiljø


Forkunnskapskrav

Ingen særskilte krav til forkunnskaper utover generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse - emne på innføringsnivå på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrettArbeidskrav

Inntil flere arbeidskarv i tilknytning til arbeid i kollokviegrupper


Eksamensform

 6-timers dagseksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
Idrett, sport og rekreasjon Idrettsfysiologi og treningslære (overtar sammen med trenings- og bevegelseslære)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L