Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > IDR2003/1 Bacheloroppgave Idrettsvitenskap

Bacheloroppgave Idrettsvitenskap

Back Tilbake
Kode
IDR2003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Stian Ellefsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler forskningsrelatert arbeid innen idrett, fysisk aktivitet og helse. Emnet gir studentene en innføring i vitenskapelig tenkemåte og statistikk.


Læringsutbytte
Kunnskapsmål:

Studentene skal få innsikt i hvordan et prosjekt planlegges. Studentene skal lære seg å anvende relevant forskningslitteratur

 Ferdighetsmål:

Studentene skal få erfaring med praktisk gjennomføring av FOU arbeid. De skal kunne utarbeide en prosjektplan, samt presentere eksperimentelle data som et kort foredrag for en større forsamling. Studentene skal også kunne gjøre søk og finne relevant litteratur for problemområdet.

 Holdningsmål:

Studentene skal ha kjennskap til forskningsetiske problemstillinger.

Studentene skal ha kunnskap om forskningsetikk og skal kunne forholde seg til dette i praktiske situasjoner.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, presentasjoner, veiledning.


Forkunnskapskrav

Emnene Arbeidsfysiologi og metode, Humanfysiologi og Fysisk aktivitet og Helse I må være bestått for å kunne ta emnet.

Emne er obligatorisk for

Ba IdrettArbeidskrav

Alle studentene skal utarbeide en prosjektbeskrivelse samt presentere sin metodiske tilnærming til prosjektet ved hjelp av en powerpointpresentasjon. Både selve prosjektbeskrivelsen og powerpoint presentasjonen vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.


Eksamensform

Skriftlig gruppeinnlevering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L