Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PED2007/1 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling

Mediepedagogikk og pedagogisk formidling

Back Tilbake
Kode
PED2007/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mediepedagogikk favner om hvordan man kan undervise og lære hjelp av medier, hvordan medier preger vår bevissthetsdannelse og hvordan vi skal kunne bli kritiske brukere og produsenter av mediert kommunikasjon. Mediepedagogikk favner blant annet barn og unges oppvekstvilkår med medier, samt hvordan vi skal kunne bli kritiske brukere og produsenter av kunnskap.

Formidling er en virksomhet med mange dimensjoner: en fysisk tilstedeværende visuell og auditiv aktivitet som har til hensikt å vise fram og forklare hvordan et saksforhold trer fram, og en mediert aktivitet som knytter seg til de medieteknologier som anvendes for å fremme formålet


Læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

  • kunnskap om det mediepedagogiske feltet mellom undervisning om medier og undervisning med medier,
  • kunnskap om sosialisering og medienes rolle i barn og unges oppvekst oversikt over noen sentrale kommunikasjons- og læringsteorier,
  • evne til å analysere og diskutere læringsteoretiske og mediedidaktiske problemstillinger,
  • holdninger til kritisk mediebruk og hvordan mediebudskap kan fremme deltakelse, demokrati og likeverd,
  • ferdigheter i å lese mediebudskap og lage mindre medieproduksjoner for undervisnings- eller opplysningssammenhenger
  • en grunnleggende forståelse for hva formidling er: muntlig, skriftlig, mediert og flermedial, samt praktisk øving i å formidle faglig innhold gjennom flere kommunikasjonskanaler.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, øvinger, gruppearbeid, gruppediskusjoner og veiledning. Det vil dessuten være ekskursjoner til aktuelle formidlingsinstitusjoner i lokalområdet.
Arbeidskrav

Emnet vil ha to arbeidskrav. Et vil være knyttet til mediekonsum/resepsjonsstudier og vil være en skriftlig rapport i gruppe. Det andre arbeidskravet skal være en medieproduksjon (blokk, wiki, video, podcast) for en undervisningssammenheng (barnehage-høyere utdanning)

Det er krav til 75 prosent oppmøte på undervisning.


Eksamensform

For studenter som velger dette som et 15 stp emne blir eksamen en 4 timers skriftlig skoleeksamen som gjennomføres rett i etterkant av forelesningsrekken.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet PED2007/1 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling overlapper med emnet PEDNKS1005/1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L