Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > DESP2/1 Deltakelse og marginalisering 2

Deltakelse og marginalisering 2

Back Tilbake
Kode
DESP2/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Lise Mette Lie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil ta opp temaer som: Formulering av mål, utvikling av opplegg for tilpasset opplæring, analyse av konkrete læringsoppgaver og vurdering av resultater.


Læringsutbytte

Studentene får grunnleggende innsikt i:

  • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
  • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
  • Didaktiske overveielser og valg
  • Strategier for inkludering
  • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
  • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.


Forkunnskapskrav

Deltakelse og marginalisering I

Emne er obligatorisk for

Emnet er obligatorisk for videreutdanningstilbudet i spesialpedagogikk.


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre studier
Arbeidskrav

Det kreves godkjent temabesvarelse, og tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Individuell muntlig eksamenErstatter
DESP2001 (30 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L