Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HISGLKO Globalisering og nye konflikter (1975 ->)

Globalisering og nye konflikter (1975 ->)
Back Tilbake
Kode
2HISGLKO
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Uke 2 - 16
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Paul Knutsen/ Inger Bjørnhaug/ Øyvind Tønnesson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil bli organisert rundt følgende historiske emneområder, og det vil bli lagt vekt på metodiske/kildekritiske utfordringer under behandlingen av dem:

  1. Sovjetunionens sammenbrudd og Det nye Østeuropa
  2. "Globalisering"– en sammensatt prosess
  3. Kvinnerevolusjonen
  4. Informasjonssamfunnet
  5. "Nye" nasjonale og etniske konflikter
  6. Europeisk integrasjon
  7. Ideologienes død?
  8. Religionens gjenkomst og global "sivilisasjonskonflikt"?
Læringsmål

Målet er at studentene skal få oversikt over sentrale begivenheter og prosesser i internasjonal og norsk historie i den perioden som dekkes, samt utvikle innsikt i metodiske og kildekritiske problemstillinger knyttet til historiestudiet allment.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og gruppearbeid.

Forkunnskaper

Studenten bør ha forkunnskaper innen norsk og internasjonal historie fra tiden før 1975 eller tilegne seg slike parallelt.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier og Bachelor i samtidshistorie.

Emne er valgbart for
Studentene på Bachelor i samfunnsanalyse, andre bachelorgradsstudenter ved HiL eller andre studiesteder, lærere og andre yrkesaktive som søker videreutdanning på hel-/deltid
Arbeidskrav

 

Eksamensform

Innlevering av individuelt essay og muntlig eksamen. Muntlig eksamen er justerende i forhold til karakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L