Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 1PAR07/2 Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell (oppdragsstudium)

Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell (oppdragsstudium)

Back Tilbake
Kode
1PAR07/2
Studiepoeng
5
Semester
Høst og vår
Lengde
17 uker
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Grunnleggende teorikunnskap i legemiddellære/farmakologi er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Emnet har følgende faglige innhold:

 1. Håndtering og administrering av legemidler.
  1. Lover og forskrifter
  2. Håndtering og oppbevaring av legemiddel
  3. Legemiddelformer
  4. Bruk av Felleskatalog – ATC-nummer
  5. Utdeling av legemiddel – prosedyrer
 2. Medikamentregning
  1. Utregninger som omfatter de ulike administrasjonsformene.
 3. Generell farmakologi
  1. Legemidlers virkningsmekanismer / farmakodynamikk
  2. Farmakokinetikk
  3. Bivirkninger
  4. Interaksjoner
 4. Spesiell farmakologi
  1. Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
  2. Rusmidler / forgiftninger
  3. Gjennomgang av utvalgte relevante legemiddelgrupper

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

- kunne følge opp, administrere, observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av medikamentell behandling

- kunne dokumentere kunnskaper innen håndtering og administrering av legemidler, samt legemiddelregning

- kunne begrunne sine praktiske handlinger med basis i teorikunnskap i generell farmakologi


Undervisnings- og læringsmetode

Studiet utføres over 17 uker. Vi bruker Fronter som felles nettportal

 

Uke 1

 

 

Oppstartsuke.

 

 

Uke 2-3

 

 

Modul 1 - legemiddelregning

 

 

Uke 4-5

 

 

Modul 2 - generell farmakologi

 

 

Uke 6-7

 

 

Modul 3 - generell farmakologi

 

 

Uke 8-9

 

 

Oppsummering og repetisjon

 

 

Uke 10-11

 

 

Modul 4 - spesiell farmakologi

 

 

Uke 12-13

 

 

Modul 5 - spesiell farmakologi

 

 

Uke 14-15

 

 

Modul 6 - spesiell farmakologi

 

 

Uke 16

 

 

Oppsummering og repetisjon.

 

 

Uke 17

 

 

Skoleeksamen 3 timer, studentene kan velge mellom tre ulike dager.

 

Det faglige innholdet undervises det i innenfor de seks modulene. I hver av disse periodene gjennomføres en faglig forelesning via Elluminate/Fronter og en ”spørsmål og svar”- forelesning via Elluminate/Fronter. Hver fagperiode avsluttes med en nettbasert test som alle må fullføre for å gå videre.

 

Begge typer forelesning foregår i sanntid, men vi tar opp lyd og bilde og gjør dette tilgjengelig i Fronter.

 

I tillegg setter fagpersonene opp diskusjonsforum i Fronter, hvor studentene melder inn ulike spørsmål som de ønsker svar på fra fagpersonene. Dette gir også mulighet for kommunikasjon mellom studentene.

 

Til ”spørsmål og svar” – forelesningen melder studentene inn spørsmål på forhånd via diskusjonsforumene, i tillegg til at det er mulig å stille spørsmål mot slutten av forelesningen.

 

I oppsummering og repetisjons – ukene, gjennomføres en egen ”spørsmål og svar” – forelesning, som da går på repetisjon.
Arbeidskrav

Arbeidskravet består av seks nettbaserte tester, som må gjennomføres på slutten av hver fagperiode for å kunne gå videre. Alle leverte tester vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent.

 

Arbeidskravet (alle seks nettbaserte testene) må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.


Eksamensform

Individuell skoleeksamen over 3 timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L