Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HISEURO Samtidshistorie - Europas århundre (1789-1914)

Samtidshistorie - Europas århundre (1789-1914)
Back Tilbake
Kode
2HISEURO
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Tore Pryser/Øyvind Tønnesson
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Samtidshistorie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i hva "det moderne" består i, og med en grov periodisering av det moderne samfunns utvikling, fra den amerikanske, den franske og den norske revolusjon, til i dag. Norsk 1800-tallshistorie og historie om Europas globale dominans i samme periode tillegges stor vekt. Sentrale stikkord blir:

  • Fra jordbrukssamfunn til moderne industrikapitalisme
  • Nasjonsbygging, demokratisering og globalisering som historiske prosesser
  • Skiftende skillelinjer i verdenssamfunnet og drømmer om én verdensorden
  • Grunnleggende innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi og metode
  • Bruk og misbruk av historie
Læringsmål

Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over sentrale begivenheter og prosesser i internasjonal og norsk historie i den perioden som dekkes, fra den store revolusjonen i Frankrike til utbruddet av første verdenskrig. Gjennom undervisning og oppgaveskriving skal det også utvikles innsikt i allmenne metodiske og kildekritiske problemstillinger knyttet til studiet av faget historie.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, gruppearbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samtidshistorie, ...

Emne er valgbart for
Andre som ønsker grunnleggende innføring i samtidshistorie.
Arbeidskrav

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider)

Eksamensform

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider), etterfulgt av en muntlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L