Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2EXPHIL Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)
Back Tilbake
Kode
2EXPHIL
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Professor Stefann Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset første semester av Bachelor-studier ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

  • Filosofi- og vitenskapshistorie. Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- og vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.
  • Språk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete etiske og samfunnsmessige problemstillinger.
Læringsmål

Emnet har to forbundne målsetninger:

  1. Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter (a) hovedidéer i politisk tenkning og etikk fra antikken til det 20. århundrede, og (b) grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på resultater av betydning for livs- og menneskesyn.
  2. Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på (a) språk- og tekstforståelse, og (b) egen skriftlig framstilling og argumentasjon, med vektlegging av normativ eller etisk argumentasjon. Examen philosophicum gir dermed kunnskaper og ferdigheter som forutsettes for videre studier.
Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum er studieinnledende ved å gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i det videre studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, fremstilling av eget arbeid overfor medstudenter og overfor lærer, i form av muntlige framlegg og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i offentlig administrasjon og planlegging, Bachelor i pedagogikk, Bachelor i samfunnsgeografi og globalisering, Bachelor i samtidshistorie, Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i visuell kultur - film og fjernsyn og Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi, Årsstudium i pedagogikk


Arbeidskrav

Innlevering av besvarelse (2-3 sider) på minst 2 av 3 korte oppgaver i hvert av de to delene av emnet, i alt minst 4 besvarelser. Studentene oppfordres til å arbeide i grupper, men det er anledning til individuell innlevering.

Eksamensform

4 timers skoleeksamen, med to like store deler i Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og argumentasjon.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L