Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Forskning i eget fag

Forskning i eget fag

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal trene studentene i å stille gode og relevante problemstillinger innen vernepleiefaglig virksomhet. Arbeidet skal bidra til å bygge opp kunnskap om problemstillinger som studentene er spesielt opptatt av og nysgjerrige på i tilknytning til erfaringer fra studiet. Emnet skal videre trene studentene i å finne gode faglige tilnærminger og metoder for å besvare problemstillingene.

 

Emnets teori og metode grunnlag vil dels basere seg på felles referansepunkter med studiene vernepleie, barnevern og sosionom. Emnet vil også åpne for muligheter til samarbeid om oppsummering av studentenes erfaringer gjennom emnet.


Læringsutbytte

Studentene kan:

  • grunnleggende trekk ved ulike måter å samle data på, og forklare hvordan en går fram for å analysere eget datamateriale
  • analysere og framstille skriftlige arbeider med vernepleiefaglig relevans på en systematisk måte
  • planlegge og gjennomføre prosjektarbeid
  • utvikle presise problemstillinger som gir grunnlag for kritiske og analytiske drøftinger med relevans for vernepleiefaget
  • identifisere og behandle juridiske spørsmål der dette er relevant
  • analysere og forstå yrkesutøvelsen i et samfunnsperspektiv
  • artikulere personlige holdninger til hva en vernepleier yrkesutøver gjør og bør gjøre og hva vernepleiefaglig arbeid er og bør være

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet tar utgangspunkt i en problembasert læringsmetode der studentene løfter fram mulige problemstillinger, mens det blir forelesninger og seminar som belyser ulike faser i fagutviklingsprosessen. Emnet vil også inneholde gruppebaserte seminarer med respons fra medstudenter og lærere.


Forkunnskapskrav

Bestått emne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i bachelor i vernepleie.

Emne er obligatorisk for

bachelor i vernepleieArbeidskrav

Emnet tar utgangspunkt i en problembasert læringsmetode der studentene løfter fram mulige problemstillinger, mens det blir forelesninger og seminarer som belyser ulike faser i fagutviklingsprosessen. Emnet vil også innehold gruppebaserte seminarer med respons fra medstudenter og lærere.


Eksamensform

Emnet avsluttes med innlevering av en gruppeoppgave, og det er et obligatorisk muntlig framlegg hvor alle gruppemedlemmene deltar.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L