Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Bacheloroppgave

Bacheloroppgave

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I siste del av studiet skal studentene skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt, faglig relevant emne. Oppgavene skal bygge på studentenes samlede læringsprosess knyttet både til teori og praksis.


Læringsutbytte

Studentene kan:

  • dokumentere et selvstendig arbeid i form av en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et vernepleiefaglig emne (bacheloroppgaven)
  • vise selvstendig faglig og kritisk refleksjon
  • begrunne valg av metodisk perspektiv
  • identifisere og behandle juridiske spørsmål knyttet til bacheloroppgavens tema der dette er relevant
  • reflektere over og forsvare det skriftlige arbeidet i en muntlig høring

Undervisnings- og læringsmetode

Fordypningsoppgaven skal være et individuelt studentarbeid. Ved oppstart vil det bli gitt forelesninger om hvordan fordypningsoppgaven skal skrives og det oppfordres til kollokvering selv om hver student leverer individuell oppgave. Underveis i skriveperioden vil det bli gitt tilbud om både individuell- og gruppeveiledning.


Forkunnskapskrav

Bestått emne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i bachelor i vernepleie.

Emne er obligatorisk for

bachelor i vernepleieArbeidskrav

Det knyttes ingen arbeidskrav til dette emnet, men tema og problemstilling skal godkjennes av veileder.


Eksamensform

Bacheloroppgaven gis en foreløpig karakter. Deretter må studentene forsvare det skriftlige arbeidet i en muntlig eksaminasjon.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L