Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > VKF1002 Fordypning i humaniora

Fordypning i humaniora
Back Tilbake
Kode
VKF1002
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Stefan Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Denne spesialdelen er først og fremst rettet mot studenter i visuell kultur og samtidshistorie. I sentrum står temaer som "humanioras natur", "humanioras vitenskapsteori", "humanioras forhold til naturvitenskapene", humaniora og den kjønnsmessige dimensjonen", "fortelling som instrument for erkjennelse", "historievitenskapens vitenskapsteori", "kunstforskningens vitenskapsteori", "dekonstruksjon og andre innflytelsesrike retninger i vår tids humanistiske forskning".

 

(Samtidshistoriestudentene har fått litt spesielt tilrettelagt opplegg)

Læringsmål

Formålet med emnet er:

  • å gjøre studentene oppmerksomme på de spesielle forhold som kjennetegner humanvitenskapenes vitenskapelige status,
  • å gjøre studentene fortrolige med de spesielle teorier og begreper som er/kan være virksomme i humanvitenskapelig forskning,
  • å gjøre studentene oppmerksomme på hva slags metoder som er virksomme i humanvitenskapelig forskning og de forutsetninger og problemer som hefter ved bruk av disse metoder
Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag med fordypning i samtidshistorie, Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn,


Arbeidskrav

En oppgave som vurderes godkjent/ikke godkjent. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensform

3 timers individuell skriftlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L