Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > Breddeemner - ba ped/utenlandsopphold

Breddeemner - ba ped/utenlandsopphold

Back Tilbake
Studiepoeng
30
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Forslag til breddeemner på HiL.

  • Sosiologi/Filosofi: Makt, demokrati og medier 15 sp + Bærekraftig samfunn 15 sp
  • Samtidshistorie og int. studier: Verdenskriger og ekstremisme 15 sp + Krig, konflikt og konfliktløsning 15 sp
  • Film- og fjernsynsvitenskap: Fjernsyn 15 sp + Film- og fjernsynsanalyse 15 sp eller Fotososiologi 15 sp (forutsatt at emnet skal tilbys våren 2011/2012)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L