Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ELEV3001 Elevvurdering og læring - samlingsbasert

Elevvurdering og læring - samlingsbasert

Back Tilbake
Kode
ELEV3001
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Stephen Dobson
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

OBS: Samlingsbasert studie tilbys ikke skoleåret 2012/2013

Innhold

 • Prinsipper for vurdering
 • Dokumentasjon for vurdering
 • Vurderingspraksis
 • Internasjonale trender i vurdering
 • Vurdering og læringsmotivasjon
 • Aksjonslæring
 •  Refleksjon over egen praksis

Læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • kunnskap om prinsipper, praksis og dokumentasjon for læringsfremmende vurdering
 • ferdigheter i å planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet
 • evne til teoretisk refleksjon over egen pedagogisk praksis
 •  ferdigheter i å bruke vurdering for læring

Undervisnings- og læringsmetode

Det arrangeres totalt tre todagers samlinger, én i første semester og to i andre semester, med forelesninger, drøftinger, utviklingsarbeid og veiledning. Mellom samlingene arbeider studentene i lokale prosjektgrupper. Det blir lagt ut diskusjoner på internett med obligatoriske krav om deltakelse. Veiledning av utviklingsarbeid vil foregå på hver samling. I tillegg kan det gis nettbasert veiledning. På samlingene skal gruppene presentere status for utviklingsarbeid knyttet til gitte refleksjonsoppgaver.

1. samling onsdag 21. og torsdag 22. september 2011

2. samling onsdag 7. og torsdag 8. desember 2011

3. samling mandag 12. og tirsdag 13. mars 2012
Arbeidskrav
 • Delta på minst 2 undervisningsdager og minst 2 seminardager
 • Delta i gruppesamarbeid og sammen med gruppa levere 2 statuspresentasjoner og ett teorigrunnlag til oppgitte frister
 • 4 nettoppgaver (digitalt i fronter)
 • 1 muntlig prosjektframlegg

Eksamensform

Prosjektrapport fra utviklingsarbeidet utgjør gruppeeksamen og teller 40%.

Individuell hjemmeeksamen legges på slutten av andre semester, varer 48 timer, og består av en oppgave der studenten skal reflektere over hva han/hun har lært. Erfaringene skal knyttes opp mot pensum (både obligatorisk og godkjent selv-valgte). Hjemmeeksamen teller 60%.

Gruppeeksamen leveres innen 20. april 2012

Individuell eksamen foregår 2. - 4. mai 2012

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L