Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > DOK2005/1 Bachelorprosjekt i dokumentarfilmproduksjon

Bachelorprosjekt i dokumentarfilmproduksjon

Back Tilbake
Kode
DOK2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Uke 1 - 24
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Semesteret er produksjonsbasert og skal resultere i en dokumentarfilm på 24-28 minutter. Workshops innen de ulike fagfunksjoner vil bli holdt med utgangspunkt i den enkelte produksjon.


Læringsutbytte

I løpet av emnet skal studenten vise til anvendte teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter lært gjennom studiet og kunne analysere og reflektere over sin egen produksjon på et profesjonelt nivå.


Undervisnings- og læringsmetode

Regi: Manus/ prosjektveiledning.

Foto og lyd: Workshops og veiledning relatert til prosjektets spesifikke utfordringer.

Felles:

  • Forelesninger
  • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
  • Oppgaver; praktiske og teoretiske
  • Praktiske øvinger
  • Workshops
  • Gruppearbeide
  • Produksjon i felt
  • Veiledning
  • Felles oppgaveevalueringer
  • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Forkunnskapskrav

Alle de 6 første emnene på Bachelor i dokumentarfilmproduksjon må være bestått før man kan ta eksamen i dette emnet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emne er ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Manus/researchrapport på 5-7 sider for regi


Eksamensform

Produksjonen ”Bachelorprosjekt” på 24-28 minutter er eksamen sammen med en produksjonsrapport med refleksjonsnotat på til sammen 5-7 sider + vedlegg. Eksamen vurderes muntlig i produksjonsteam med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på teamet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L