Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PFJ2005/1 Produksjonsledelse IV

Produksjonsledelse IV

Back Tilbake
Kode
PFJ2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Camille Z. Thisell
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet fordyper studenten seg videre i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.

Emnet består av temaene:

 • Prosjektutvikling. Om metoder for å styre en kreativ prosess i en konstruktiv retning. Forvaltning av ideen, gangen i en kreativ prosess. Dette vil settes i sammenheng med begrepet IPR introdusert i semester 2
 • Markedsarbeid og pitching
 • Bransjekunnskap. Hva kan utdanningen føre til av jobbmuligheter? (TV-selskaper, uavhengige produksjonsselskaper etc) Ulike titler/funksjoner innen bransjen. Ulike selskaper bruker forskjellige titler på nærliggende funksjoner – hva er hva, hvem er hvem
 • Praksisperiode

Læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene fordype seg i:

 • Prosjektutvikling. Studentene skal lære seg å styre en kreativ prosess i en konstruktiv retning. Videre skal de lære seg å forvalte en ide.
 • Markedsarbeid og pitching. Studentene skal tilegne seg en forståelse for hvordan man arbeider med innsalg av en idé eller et mer ferdig produkt inn mot ulike aktører
 • Bransjekunnskap
 • Praksisperiode

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Forkunnskapskrav

1. år ved Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prsjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Deltakelse i produksjonen ”Reisen” sammen med Bachelor i dokumentarfilmproduskjon og i produksjoner sammen med Bachelor i flerkameraproduksjon
 • Praksisperiode

Eksamensform

Praksisrapport: 14 dagers individuell hjemmeeksamen på 5-7 sider pluss vedlegg.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L