Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PFJ2007/1 Bachelorprosjekt - produksjon- og prosjektledelse

Bachelorprosjekt - produksjon- og prosjektledelse

Back Tilbake
Kode
PFJ2007/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
22 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er en individuell teoretisk besvarelse og kan baseres på en på forhånd godkjent praktisk produksjon.

Et metodeseminar på 5 sp. legges i starten av semesteret.


Læringsutbytte

Studenten skal vise:

Fagspesifikk kompetanse:

 • inngående kjennskap til og anvendt analyse av viktige sider ved det å gjennomføre en større dokumentarfilm- eller fjernsynsproduksjon
 • kunne dokumentere prosjektlederens oppgaver i alle faser av produksjonen

Generell kompetanse:

 • Kunne forklare hva som kjennetegner et prosjekt
 • Grunnleggende kunnskap om ulike styringsverktøy til benyttelse i ulike prosjekt/prosjektstørrelser
 • Grunnleggende kunnskap om økonomistyring i ulike typer prosjekt

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Produksjoner i felt
 • Veiledning

Forkunnskapskrav

Alle de 5 første emnene i Bachelor i produksjons- og prosjektledelse må være bestått før man kan avlegge eksamen i dette emnet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Godkjenning av oppgavevalg
 • Veiledning
 • Deltakelse på metodeseminar

Eksamensform

Individuell skriftlig BA-oppgave som forsvares muntlig for ekstern og intern sensor.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L