Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PFJ1002/1 Produksjonsledelse II

Produksjonsledelse II

Back Tilbake
Kode
PFJ1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester - 22 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Camille Z. Thisell
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet forutsetter gjennomført og bestått PFJ1001 og er en videre fordypning i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.


Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg:

Fagspesifikk kompetanse:

 • kunnskap om hvordan foreta nedbrekk av et ferdig manus og grunnleggende forståelse for oppgaver knyttet til planlegging av ulike produksjonsformer.
 • grunnleggende forståelse for IPR (Intellectual Property Rights), herunder opphavsrett, utøverrettigheter, tilvirkerettigheter og hvilke organisasjoner som ivaretar disse, nasjonalt og internasjonalt.  Studentene skal tilegne seg kunnskap om hva som er en produksjonsleders oppgaver i forhold til disse organene i forbindelse med ulike produksjoner
 • grunnleggende kunnskaper om fjernsynshistorie

Generell kompetanse:

 • gjennom teoretisk og praktisk arbeid skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper om budsjettering som vil gi gode rutiner for å forenkle regnskapsarbeidet 
 • studentene skal identifisere og anvende sentrale begreper som sluttregnskap og rapporteringsrutiner
 • grunnleggende og anvendbar forståelse for begrepet ledelse, og hva rollen som leder for et team vil være
 • kunne definere forskjellen på det å lede en kreativ prosess og det å lede medvirkende i en kreativ prosess
 • analysere og evaluere andre prosjekter
 • grunnleggende kunnskaper og forståelse for sentrale begreper innen ledelsesfaget

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i undervisning og øvelser.


Eksamensform

14 dagers individuell hjemmeeksamen på 5-7 sider pluss vedlegg.  Oppgaven vil være av praktisk-teoretisk art og telle 50% av den totale vurderingen for semesteret. Ledelse av produksjoner vil utgjøre den resterende 50%.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L