Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PFJ2006/1 Prosjektledelse for TV og film

Prosjektledelse for TV og film

Back Tilbake
Kode
PFJ2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
18 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet fordyper studenten seg videre i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede flerkamera- og dokumentarfilmproduksjoner.

Prosjektledelse: Studentene skal her få en gjennomgang prosjektteori sett i sammenheng med den spesifikke bransjen de skal jobbe i.

Viktige delemner vil være:

 • Hva er et prosjekt?
 • Ulike styringsverktøy til benyttelse i ulike prosjekt/prosjektstørrelser
 • Økonomistyring av ulike prosjekter – en fordypning – sluttføring.
 • Hva ønsker/krever bransjen?
 • Prosjektlederen i TV/film

Læringsutbytte

Prosjektledelse: Studentene skal tilegne seg prosjektteori sett i sammenheng med den spesifikke bransjen de skal jobbe i.

Studenten skal ha forståelse for hva som kjennetegner et prosjekt, ulike styringsverktøy til benyttelse i ulike prosjekt/prosjektstørrelser og økonomistyring av ulike prosjekter.


Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Forkunnskapskrav

Gjennomført emne IV på Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Deltakelse i produksjonen ”Friproduksjon” sammen med Bachelor i dokumentarfilmproduksjon og produksjoner med Bachelor i flerkameraproduksjon.

Eksamensform

Ved slutten av semesteret avholdes en 14 dagers individuell hjemmeeksamen. Oppgaven utgjør 50 % av den totale vurderingen for semesteret.

Praktisk ledelse av produksjoner vil utgjøre den resterende 50 %.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L